Bianco Sardo

Granit

Bianco Sardo

Granit Bianco Sardo është emri komercial për granitin me ngjyrë gri të çelur me kokërr të trashë të periudhës Karbonifer/Devonian.

Karakteristikat e produktit
Lehtë për tu pastruar dhe mirëmbajtur
Porozitet shumë i ulët
Përdorimi i brendshëm dhe i jashtëm
Rezistent ndaj nxehtësisë
Rezistent ndaj njollave
Rezistent ndaj produkteve të pastrimit
Rezistent ndaj ngricave
Rezistent ndaj lagështirës dhe UV-së
Pas
Para